राष्ट्रीय कॉल सेंटर : +91-11-23978046 | राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष : 020 26127394 | टोलफ्री हेल्पलाइन : 104

सोयी सुविधा

एकूण 1912 रेकॉर्ड उपलब्ध..
खालील फिल्टर वापरून आपल्याला अपेक्षित जिल्हा व सुविधा निवडा..
Title सुविधेचा प्रकार जिल्हा/तालुका/शहर फोन/मोबाइल पत्ता अधिक माहिती
जि. प. शाळा पडोली निवास व्यवस्था चंद्रपूर 9420139555 पडोली, चंद्रपूर

एकूण व्यक्ती 60

एकूण पैकी महिला 0 मुले 0

महिला व मुलांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध  आहे

समुपदेशन सुविधा उपलब्ध आहे

समन्वय अधिकारी व संपर्क क्रमांक  नवले, राजस्व निरीक्षक  मो. नं. 9420555923

डॉ. अकोले, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वाईबाजार ता. माहूर जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 9168401501 वाईबाजार ता. माहूर जि. नांदेड
डॉ. एच.आर. गुंटूरकर, ग्रामीण रुग्णालय, नायगाव ता. नायगाव जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 7038949739 नायगाव ता. नायगाव जि. नांदेड
डॉ. एन.डी.लखमवाड, ग्रामीण रुग्णालय, बिलोली ता. बिलोली जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 8888589777 बिलोली ता. बिलोली जि. नांदेड
डॉ. गणेश जाधव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आष्टा ता. माहूर जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 9175930117 आष्टा ता. माहूर जि. नांदेड
डॉ. दामोदर राठोड, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, चिंचर्डी ता. नायगाव जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 9850479744 चिंचर्डी ता. नायगाव जि. नांदेड
डॉ. दिपक कदम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आष्टी ता. हदगाव जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 8390827668 आष्टी ता. हदगाव जि. नांदेड
डॉ. देशमुख बी डी , प्राथमिक आरोग्य केंद्र , निळा ता. जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 9403069405 निळा ता. जि. नांदेड
डॉ. पाइपटवार , प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बरबडा ता. नायगाव जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 7218160151 बरबडा ता. नायगाव जि. नांदेड
डॉ. पाटील , प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शंकरनगर ता. बिलोली जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 9960133354 शंकरनगर ता. बिलोली जि. नांदेड
डॉ. भावटाणकर , प्राथमिक आरोग्य केंद्र, काटगाव ता. बिलोली जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 9403324792 काटगाव ता. बिलोली जि. नांदेड
डॉ. मोरे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, करखेली ता. धर्माबाद जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 8329347252 करखेली ता. धर्माबाद जि. नांदेड
डॉ. वाडेकर , प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लोहगाव ता. बिलोली जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 9422871462 लोहगाव ता. बिलोली जि. नांदेड
डॉ. श्रीनिवास बोरकर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मांजरम ता. नायगाव जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 9511871774 मांजरम ता. नायगाव जि. नांदेड
डॉ. साटमवाड , प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कुंडलवाडी ता. बिलोली जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 9405135711 कुंडलवाडी ता. बिलोली जि. नांदेड
डॉ. साटमवाड , प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सगरोळी ता. बिलोली जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 9405135711 सगरोळी ता. बिलोली जि. नांदेड
डॉ. सावंत , प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उस्माननगर ता. कंधार जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय कंधार 9403331423 उस्माननगर ता. कंधार जि. नांदेड
डॉ. सोनवणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कुंटूर ता. नायगाव जि. नांदेड जिल्हा सामान्‍य रुग्णालय नांदेड (Nanded) 8999012965 कुंटूर ता. नायगाव जि. नांदेड
नगर पर‍िषद श‍िवाजी हायस्कूल न‍िवारा केंद्र, दे.राजा निवास व्यवस्था देऊळगाव राजा - नगर पर‍िषद श‍िवाजी हायस्कूल, दे.राजा, ज‍ि बुलडाणा

४१ लाभार्थी

निबोंली शेंडे ता. आर्वी निवास व्यवस्था आर्वी - निबोंली शेंडे ता. आर्वी

70 मजूर नागराव गडदे यांनी निवास भोजन यांची व्यवस्था केली आहे


कोरोनाबाधित रूग्ण

किमान एक रूग्ण आढळलेल्या क्षेत्रातील कोरोना बाधीत रूग्णांची आकडेवारी...