राष्ट्रीय कॉल सेंटर : +91-11-23978046 | राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष : 020 26127394 | टोलफ्री हेल्पलाइन : 104

सोयी सुविधा

एकूण 1912 रेकॉर्ड उपलब्ध..
खालील फिल्टर वापरून आपल्याला अपेक्षित जिल्हा व सुविधा निवडा..
Title सुविधेचा प्रकार जिल्हा/तालुका/शहर फोन/मोबाइल पत्ता अधिक माहिती
पचलिंग हॉस्पिटल मुदखेड डॉ. संदीप पचलिंग खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय मुदखेड "डॉ. कपिल जाधव मोबाईल क्र. ९८९०१६५५०४" / डॉ. संदीप पचलिंग पचलिंग हॉस्पिटल मुदखेड

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 05

पद्मशेखर शिवभोज केंद्र शिवभोजन केंद्र धुळे (Dhule) 7798000029 एकूण थाळी संख्या 100 वेळ सकाळी 11 ते दुपारी 3 पाच रुपये प्रति थाळी

 

एकूण थाळी संख्या 100

वेळ सकाळी 11 ते दुपारी 3

पाच रुपये प्रति थाळी

 

बरड शेवाळा कॅम्प ता. हदगाव जि. नांदेड निवास व्यवस्था हदगाव मुख्याधिकारी श्री. गिरी -9005070609 बरड शेवाळा कॅम्प ता. हदगाव जि. नांदेड

व्यवस्था 188

बालाजी कॅन्टीन श्री. बाबुराव लुंगीराम पेटेवाड शिवभोजन केंद्र बिलोली 9766076077 बस स्टँन्ड , बिलोली

100 थाळी

बी.एस. दुबे रुग्णालय , कुलगाव बदलापूर खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय ठाणे (Thane) 8419999306 डॉ. राजेश ऐ. अंकुश , कुळगाव बदलापूर नगर परिषद, बदलापूर, ठाणे

ओ पी डी असल्याने बेड उपलब्ध नाहीत

बेघर निवारा निवास व्यवस्था चंद्रपूर 9552553979 गंज वार्ड, चंद्रपूर

 एकूण व्यक्ती 8

एकूण पैकी महिला 1 मुले 0

महिला व मुलांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध  आहे

समुपदेशन सुविधा उपलब्ध आहे

समन्वय अधिकारी व संपर्क क्रमांक  विशाल वाघ उपायुक्त 9960193829

भवानी हॉस्पिटल उमरी डॉ. मनोहर मारोती महिंद्रकर खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय उमरी "डॉ. भोसले बालाजी मोबाईल क्र-९४२१३६५६००" भवानी हॉस्पिटल उमरी

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 02

महाकाली मंदीर निवास व्यवस्था चंद्रपूर 9028239238 महाकाली मंदीर, चंद्रपूर

एकूण व्यक्ती 27

एकूण पैकी महिला 6 मुले 2

महिला व मुलांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध  आहे

समुपदेशन सुविधा उपलब्ध आहे

समन्वय अधिकारी व संपर्क क्रमांक  विशाल वाघ उपायुक्त 9960193829

महानगरपालीका शाळा निवास व्यवस्था चंद्रपूर 9552553979 जटपूरा गेट, चंद्रपूर

 एकूण व्यक्ती 40

एकूण पैकी महिला 0 मुले 0

महिला व मुलांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध आहे

समुपदेशन सुविधा उपलब्ध आहे

समन्वय अधिकारी व संपर्क क्रमांक  विशाल वाघ उपायुक्त 9960193829

 

मा.शरदचंद्रजी पवार मार्केट यार्ड,पेठरोड,नाशिक/ नाशिकरोड/हरसूल कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाशिक (Nashik) 0253-2514922/ 2510474 आनंद रुषीजी मार्ग, दिंडोरी रोड, पंचवटी, नाशिक
मुक्ताईनगर निवास व्यवस्था जळगाव (Jalgaon) 00 कार्की फाटा, आरटीओ चेकपोस्ट हॉल,
मे ॲफकॉन कंपनीचे कॅम्प निवास व्यवस्था सेलू 7396644017 मे ॲफकॉन कंपनीचे कॅम्प समृध्दी महामार्ग कंपनी सेलू

मजूर 3953 मे ॲफकॉन कंपनी यांनी समृध्दी महामार्गाच्या मजूराची निवास व भोजनाची व्यवस्था केली आहे

मे.नृसिंह भोजनालय, श्री गजानन गोपीनाथ राच्चे वार शिवभोजन केंद्र हिमायतनगर 0 बसस्थाननक जवळ , हिमायतनगर ता. हिमायतनगर जि. नांदेड

थाळींची संख्या 100

राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी प्राथ. शाळा निवास व्यवस्था चंद्रपूर 9890983344 ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर

एकूण व्यक्ती 7

एकूण पैकी महिला 0 मुले 0

महिला व मुलांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध  आहे

समुपदेशन सुविधा उपलब्ध आहे

समन्वय अधिकारी व संपर्क क्रमांक :  सुनिल बल्लाळ मुख्याधिकारी 9689335369

रेशीम हॉटेल व रेस्टॉरेन्ट शिवभोजन केंद्र देवरी 9823398863 टिचर कॉलनी, देवरी ता.देवरी, जि.गोंदिया

गरीब व गरजू लोकांना शिवभोजन थाळी, दैनंदिन उद्दिष्ट - 75 थाळी

वा.ब.गोगटे विद्यालय निवारा केंद्र, निवास व्यवस्था पुणे शहर कर्मचारी – श्री. माणिक सोनवलकर – 9922929880 नारायण पेठ, पुणे

 

एकूण  -  81 व्यक्तींना निवारा देण्यात आला आहे.

  यामध्ये  01 – नेपाळी व्यक्ती  नाव महेंद्र काडाईत

               16 -  परराज्यातील आहेत.

               64 -  महाराष्ट्रातील आहेत.

 

 

शिवपार्वती भोजनालय श्री त्रिभुवनदेव चव्हाजण शिवभोजन केंद्र हदगाव 0 तामसा टि पॉईंट, हादगांव ता. हदगांव जि. नांदेड

थाळींची संख्या 100

शिवशंकर हॉटेल शिवभोजन केंद्र सेलू 9011480002 बस स्टँड समोर मेन रोड सेलू तालुका सेलू जिल्हा परभणी
शिवाजी मंगल कार्यालय, निवास व्यवस्था हदगाव नायब तहसीलदार श्री. मेश्राम 9405075069 नगर परिषद किनवट ता. किनवट जि. नांदेड

व्यवस्था 38

शिवालय महिला स्वयंसहायता महिला बचत गट रास्त भाव धान्य दुकान बीसी - 29 रेशन/स्वस्तधान्य दुकाने कोल्हापूर 7385323800 गाळा क्र.16 शिंगोशी मार्केट, मंगळवार पेठ, कोल्हापूर

कोरोनाबाधित रूग्ण

किमान एक रूग्ण आढळलेल्या क्षेत्रातील कोरोना बाधीत रूग्णांची आकडेवारी...