राष्ट्रीय कॉल सेंटर : +91-11-23978046 | राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष : 020 26127394 | टोलफ्री हेल्पलाइन : 104

सोयी सुविधा

एकूण 1912 रेकॉर्ड उपलब्ध..
खालील फिल्टर वापरून आपल्याला अपेक्षित जिल्हा व सुविधा निवडा..
Title सुविधेचा प्रकार जिल्हा/तालुका/शहर फोन/मोबाइल पत्ता अधिक माहिती
श्री. श्रीपाद शंकर मांजरेकर, स्वस्त धान्य दुकान, नाधवडे ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग रेशन/स्वस्तधान्य दुकाने वैभववाडी (Vaibhavwadi) 9146568454 स्वस्त धान्य दुकान, नाधवडे श्री. श्रीपाद शंकर मांजरेकर, ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग
श्वेता क्लिनिक उमरी डॉ. कालिदास बाबुराव साळवे खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय उमरी "डॉ. भोसले बालाजी मोबाईल क्र-९४२१३६५६००" श्वेता क्लिनिक उमरी

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 02

संत स्वामी प्रेम महिला बचत गट रास्त भाव धान्य दुकान जीएन-4 रेशन/स्वस्तधान्य दुकाने कोल्हापूर 9372867111
41/5 पाच बंगलो रस्ता, गांधीनगर, कोल्हापूर
सरदार पटेल प्राथ. शाळा निवास व्यवस्था चंद्रपूर 9423424480 जटपूरा, चंद्रपूर

एकूण व्यक्ती 34

एकूण पैकी महिला 11 मुले 8

महिला व मुलांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध  आहे

समुपदेशन सुविधा उपलब्ध आहे

समन्वय अधिकारी व संपर्क क्रमांक  विशाल वाघ उपायुक्त 9960193829

सराफ क्लिनिक किनवट डॉ. नंदकिशोर बालकृष्ण सराफ खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय किनवट "डॉ. धुमाळ मोबाईल क्र. ९४२१२९४४६६" सराफ क्लिनिक किनवट

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 02

सानवी हॉस्पीटल किनवट डॉ.स्वाती तारासिंग नाईक साबळे खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय किनवट "नोडल ऑफिसर डॉ. धुमाळ मोबाईल क्र. ९४२१२९४४६६" सानवी हॉस्पीटल किनवट

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 10

सेलू निवास व्यवस्था सेलू 9881225412 सेलू

बिल्डकॉन कंपनीचे मजूर 288दिलीप बिल्डकॉन कंपनी केळझर तर्फे श्री. दिवेदी निवास व भोजन व्यवस्था केली आहे

"अंकुर हॉस्पिटल देगलूर "डॉ. जाधव. ए. बी. खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय देगलूर "नोडल अधिकारी डॉ. संभाजी पाटील मोबाईल क्र. ९४०४४८८८७" "अंकुर हॉस्पिटल देगलूर "

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 04

"अलूकर क्लिनिक देगलूर " डॉ. कुलकर्णी सुरेन्द्र गोविंद खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय देगलूर "नोडल अधिकारी डॉ. संभाजी पाटील मोबाईल क्र. ९४०४४८८८७" "अलूकर क्लिनिक देगलूर "

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 04

"बिराजदार डेन्टल क्लिनिक देगलूर " डॉ. संजीवकुमार. एम. बिराजदार खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय देगलूर "नोडल अधिकारी डॉ. संभाजी पाटील मोबाईल क्र. ९४०४४८८८७" "बिराजदार डेन्टल क्लिनिक देगलूर "

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 01

"भुमे हॉस्पिटल व नर्सिंग होम देगलूर " डॉ. शोभा जनार्दन भुमे खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय देगलूर "नोडल अधिकारी डॉ. संभाजी पाटील मोबाईल क्र. ९४०४४८८८७" "भुमे हॉस्पिटल व नर्सिंग होम देगलूर "

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 08

"विश्वप्रयाग हॉस्पिटल देगलूर डॉ. वडजकर आर. व्ही खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय देगलूर "नोडल अधिकारी डॉ. संभाजी पाटील मोबाईल क्र. ९४०४४८८८७" "विश्वप्रयाग हॉस्पिटल देगलूर "

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 05

"सोमय आयुर्वेदिक क्लिनिक देगलूर डॉ. विरपक्षे. आर. एन खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय देगलूर "नोडल अधिकारी डॉ. संभाजी पाटील मोबाईल क्र. ९४०४४८८८७" "सोमय आयुर्वेदिक क्लिनिक देगलूर "

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 01

"हंस चिकित्साल्य देगलूर डॉ.रकते मालिक्कार्जुन विश्वनाथ खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय देगलूर "नोडल अधिकारी डॉ. संभाजी पाटील मोबाईल क्र. ९४०४४८८८७" भंडारे डेन्टल क्लिनिक देगलूर

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 01

"हानमनलू क्लिनिक व मॅट होम देगलूर डॉ.हानमनलू लछ्मया नामावर खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय देगलूर "नोडल अधिकारी डॉ. संभाजी पाटील मोबाईल क्र. ९४०४४८८८७" "हानमनलू क्लिनिक व मॅट होम देगलूर"

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 03

. शिवा निपानी निवास व्यवस्था औरंगाबाद तालूका श्री प्रभाकर मुंडे नायब तहसिलदार 9890369452 6. शिवा निपानी, श्री प्रभाकर मुंडे नायब तहसिलदार 9890369452 क्षमता 100
. कचरू रंगनाथ रनयेवले 9657711023 am_lasurstation@msamb.com कृषी उत्पन्न बाजार समिती गंगापूर . कचरू रंगनाथ रनयेवले 9657711023 am_lasurstation@msamb.com
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वैजापुर रोड, लासुर स्टेशन ता. वैजापुर
1. रांजणगाव एमआयडीसी रांजणगाव एमआयडीसी निवास व्यवस्था गंगापूर श्री राहुल वंजारी, तलाठी 3823231212 1. रांजणगाव एमआयडीसी रांजणगाव एमआयडीसी श्री राहुल वंजारी, तलाठी 3823231212 क्षमता 500
3. एल अँड टी, कांचनवाडी कांचनवाडी, निवास व्यवस्था औरंगाबाद श्री आर.डी. जाधव, तलाठी 7588169791 3. एल अँड टी, कांचनवाडी कांचनवाडी,श्री आर.डी. जाधव, तलाठी 7588169791 क्षमता 1000
3. मु. पो. देवळाणा, ता. कन्नड, निवास व्यवस्था कन्नड श्री बाळु उबाळे 9545107585 मु. पो. देवळाणा, ता. कन्नड, 4, श्री बाळु उबाळे 9545107585

कोरोनाबाधित रूग्ण

किमान एक रूग्ण आढळलेल्या क्षेत्रातील कोरोना बाधीत रूग्णांची आकडेवारी...