राष्ट्रीय कॉल सेंटर : +91-11-23978046 | राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष : 020 26127394 | टोलफ्री हेल्पलाइन : 104

सोयी सुविधा

एकूण 1912 रेकॉर्ड उपलब्ध..
खालील फिल्टर वापरून आपल्याला अपेक्षित जिल्हा व सुविधा निवडा..
Title सुविधेचा प्रकार जिल्हा/तालुका/शहर फोन/मोबाइल पत्ता अधिक माहिती
अष्टविनायक नहर, खडकी, जि. अकोला निवास व्यवस्था अकोला (Akola) 9422757927 खडकी, जि. अकोला
अस्तीत्व फाऊंडेशन व जिग्नेश तांबोळी सामाजिक संस्था नंदुरबार - नंदुरबार जि. नंदुरबार

 

दसेरा मैदान, इंदीरा मंगल कार्यालय, स्वामी समर्थ केंद्र व बाजार समिती परिसरात मोफत जेवण

 

अस्सल मराठी शिवभोजन केंद्र वसई 9321606777/9321606888 पु क्र. २ पारनाका स्टेट बैंक जवळ, वसई ता. वसई, जि. पालघर

 

थाळी क्षमता : दैनंदिन-200

 

अहेरी – शिवभोजन केंद्र, गडचिरोली शिवभोजन केंद्र अहेरी ९४०३४३२१४६ संगम लोकसंचलित साधन केंद्र, देवलमरी रोड, काझी वॉच सेंटर जवळ, गुप्ता बिल्डींग, अहेरी

जेवण व पार्सल सुविधेसह

आंबेडकर हॉल कुंभारे नगर, गोंदिया कुंभारे नगर, गोंदिया निवास व्यवस्था गोंदिया 0 कुंभारे नगर, गोंदिया

निवारागृहातील व्यक्तींची क्षमता- 70

आई क्लिनिक देगलूर डॉ. सुभाष गंगाराम वाघमारे खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय देगलूर "नोडल अधिकारी डॉ. संभाजी पाटील मोबाईल क्र. ९४०४४८८८७" "आई क्लिनिक देगलूर "

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 02

आई महालक्ष्मी सहकारी ग्राहक स्वस्तधान्य दुकान रेशन/स्वस्तधान्य दुकाने कोल्हापूर 9860849624 / 8421414415 गाळा रमांक १, 'बी वॉर्डड', पूजा रेसिडेन्सी, बालाजी पार्क, रामानंद नगर-जरग नगर मुख्य रस्ता, कोल्हापूर
आगमन नामदेव सावजी भोजनालय शिवभोजन केंद्र चंद्रपूर 9850583908 पंजाग बँकेच्या समोर, जेटपूरा गेट, चंद्रपूर
आदर्श खाजगी बाजार राहोली खु. कृषी उत्पन्न बाजार समिती हिंगोली श्री. सोनी मो. 9822224022 आदर्श खाजगी बाजार राहोली खु. ता. जि. हिंगोली

श्री. सोनी मो. 9822224022

आदर्श महिला औद्योगिक आणि उत्पादन सहकारी संस्था शिवभोजन केंद्र मिरा भाईंदर -- मार्केट यार्ड,भायंदर
आदित्य हायस्कुल,नवेगाव खु. ता. तिरोडा जि. गोंदिया निवास व्यवस्था तिरोडा 0 मु.पो. नवेगाव खु. ता. तिरोडा जि. गोंदिया

निवारागृहातील व्यक्तींची क्षमता- 70

आदिनाथ मंगल कार्यालय निवास व्यवस्था लातूर श्री.शेख,ग्रामविकास अधिकारी मो.9405734233 व श्री.पांगरकर,तलाठी मो.7350588498 आदिनाथ मंगल कार्यालय,मुरूड ता.जि.लातूर.
आदिवासी निवासी वसतीगृह, नांदेपेरा निवास व्यवस्था यवतमाळ श्री.व्ही.व्ही.पवार, मो.नं. 8208690670 ता.वणी, जि.यवतमाळ

tahsil.wani@gmail.com

आदिवासी मुलांचे वसतीगृह , मुरुमटोला मु.मुरूमटोला ता. सालेकसा जि.गोंदिया निवास व्यवस्था सालेकसा 0 मु.मुरूमटोला ता. सालेकसा जि.गोंदिया

निवारागृहातील व्यक्तींची क्षमता- 30

आदिवासी मुलांचे वस्तीगृह, सडक अर्जुनी ता. सडक अर्जुनी जि. गोंदिया निवास व्यवस्था सडक/अर्जुनी 0 ता. सडक अर्जुनी जि. गोंदिया

निवारागृहातील व्यक्तींची क्षमता- 40

आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह निवास व्यवस्था नाशिक (Nashik) 9850722030 आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह, शिवाजीनगर ना‍शिक

 

श्री.अनिल दौंडे, तहसिलदार , नाशिक

आदिवासी मुलींचे वस्तीगृह , मुरूमटोला मु. मुरुमटोला ता. सालेकसा जि. गोंदिया निवास व्यवस्था सालेकसा 0 मु. मुरुमटोला ता. सालेकसा जि. गोंदिया

निवारागृहातील व्यक्तींची क्षमता- 20

आदिवासी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह निवारा केंद्र, खामगांव निवास व्यवस्था खामगांव - आदिवासी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह निवारा केंद्र, पिंपळगांव राजा रेाड, खामगांव, ज‍ि बुलडाणा

१०७ लाभार्थी

आनंद पोली क्लिनिक माहूर डॉ. जगताप पद्माकर दत्ताराव खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय माहूर "डॉ. किरणकुमार वाघमारे मोबाईल क्र. ७७७४०४८३९३" / "डॉ. विजयकुमार मोरे मोबाईल क्र.८२०८०५७७६०" आनंद पोली क्लिनिक माहूर

उपलब्ध एकूण खाटांची संख्या 02

आबासाहेब पारवेकर आश्रम शाळा, पहापळ निवास व्यवस्था यवतमाळ श्री.डी.जी.रामटेके, मो.नं. 9834281229 ता.केळापूर, जि.यवतमाळ

kelapurtahsildar@gmail.com


कोरोनाबाधित रूग्ण

किमान एक रूग्ण आढळलेल्या क्षेत्रातील कोरोना बाधीत रूग्णांची आकडेवारी...