राष्ट्रीय कॉल सेंटर : +91-11-23978046 | राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष : 020 26127394 | टोलफ्री हेल्पलाइन : 104

सोयी सुविधा

एकूण 1912 रेकॉर्ड उपलब्ध..
खालील फिल्टर वापरून आपल्याला अपेक्षित जिल्हा व सुविधा निवडा..
Title सुविधेचा प्रकार जिल्हा/तालुका/शहर फोन/मोबाइल पत्ता अधिक माहिती
आमंत्रण भोजनालय शिवभोजन केंद्र बागलाण (सटाणा) 9422764688 अनिल भदाने बागलाण, सटाणा मर्चंट बॅकेच्या मागे, तऱ्हाबाद रोड, सटाणा

150 थाळी

आय टी आय मोखाडा निवास व्यवस्था मोखाडा 0 मोखाडा

एकूण ३० बेड्स

आयटीआय कॉलेज, राळेगाव निवास व्यवस्था यवतमाळ श्री.व्ही.जी.दुधपोले, मो.नं.9421773521 ता.राळेगाव, जि.यवतमाळ

Tahsildar_ralegaon@rediffmail.com

आयटीआय देगलूर ता. देगलूर जि. नांदेड निवास व्यवस्था देगलूर सहाय्यक गटविकास अधिकारी श्री. रामोड - 9011316000 देगलूर ता. देगलूर जि. नांदेड
आयटीआय पांढरकवडा, निवास व्यवस्था यवतमाळ श्री.राठोड, मो.नं. 9309708709 ता.केळापूर, जि.यवतमाळ

kelapurtahsildar@gmail.com

आयडियल हॉस्पिटल खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय वाडा 0 वाडा

एकुण 80 बेड्स

आयसोलेशन रुग्णालय महापालिका रुग्णालय कोल्हापूर 0231-2691484 नेहरु नगर, कोल्हापूर
आर आर रुग्णालय ,ठाणे खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय ठाणे (Thane) -- ठाणे
आर डी शेंडगे हॉस्पिटल, उमरगा खाजगी/अधिग्रहीत रुग्णालय उमरगा डॉ.आर. डी. शेंडगे 9422464584 आर डी शेंडगे हॉस्पिटल, उमरगा

05

आर.डी. लाटकर रास्त भाव धान्य दुकान बी-30 रेशन/स्वस्तधान्य दुकाने कोल्हापूर 9822732945 624/2 बी, जमादार कॉलनी, जवाहर नगर, कोल्हापूर
आर.बी.पसारे रास्त भाव धान्य दुकान ई-75 रेशन/स्वस्तधान्य दुकाने कोल्हापूर 9921111331 14 वी गल्ली, राजारामपुरी, पंत मंदिराजवळ, कोल्हापूर
आर.बी.पोळ स्वस्तधान्य दुकान रेशन/स्वस्तधान्य दुकाने कोल्हापूर 9922625352 2864, जवाहर नगर चौक, 'बी' वार्ड, कोल्हापूर
आर.व्ही.पोवार रास्त भाव धान्य दुकान ए-5 रेशन/स्वस्तधान्य दुकाने कोल्हापूर 8552900263 2949, ए वॉर्ड, कपिलतीर्थ मार्केट, कोल्हापूर
आरएनएस कॅम्प सावंगा निवास व्यवस्था यवतमाळ श्री.अर्जुन जाधव, मो.नं. 7038102326 ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ

digras.tao@gmail.com

आरएनएस कॅम्प सावंगा निवास व्यवस्था यवतमाळ श्री.अर्जुन जाधव, मो.नं. 7038102326 ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ

digras.tao@gmail.com

आरती कन्ट्रक्शन, सावरगाव बर्डे निवास व्यवस्था वाशिम तालुका 0 आरती कन्ट्रक्शन, सावरगाव बर्डे कॅम्प, ता. वाशिम, जि. वाशिम

श्री. विजय साळवे (तहसीलदार)

आरपीपी इन्फ्रा निवास व्यवस्था मंगरुळपीर 0 आरपीपी इन्फ्रा कंपनी कॅम्प, गोलवाडी, ता. मंगरूळपीर, जि. वाशिम

नोडल अधिकारी- श्री. किशोर बागडे (तहसीलदार)

आरबीजे जेएससी इन्फ्रा निवास व्यवस्था वाशिम तालुका 0 आरबीजे जेएससी इन्फ्रा प्रा. लि. वाशिम, जि. वाशिम

नोडल अधिकारी - विजय साळवे (तहसीलदार)

आरमोरी - जानकी शहिद परिवार पोलीस गट शिवभोजन केंद्र आरमोरी 8999671352 आरमोरी - मुख्य मार्केट जिल्हा, गडचिरोली

सद्या पार्सल ची व्यवस्था आहे

आरमोरी - संजीवनी महिला बचत गट शिवभोजन केंद्र आरमोरी 9422931916 आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली

सद्या पार्सल व्यवस्था


कोरोनाबाधित रूग्ण

किमान एक रूग्ण आढळलेल्या क्षेत्रातील कोरोना बाधीत रूग्णांची आकडेवारी...